Con-Pac Belgium

Johan Delauw ( site manager )

09 347 39 40  

johan.delauw@con-pac.be

Onze burelen zijn gelegen op de terreinen van ArcelorMittal, JF Kennedylaan 51 , 9042 Gent. Aanmelden via de centrale receptie enkel na afspraak !

Arcelor-Mittal heeft specifieke veiligheidsvoorschriften. Daarom vragen wij elke bezoeker met aandrang deze veiligheidsregels te respecteren! Gelieve in geen geval zonder veiligheidshelm en -bril het bedrijfsterrein, de fabrieksgebouwen in het bijzonder, te betreden!

sollicitanten zonder begeleiding van een bevoegd en toegelaten persoon ( met toegangsbadge ) moeten zich aanmelden aan de receptie in het hoofdgebouw , wij worden verwittigd en komen de kandidaten ophalen met de wagen .

Eens voorbij het portiersgebouw, rechts houden, eerste afslag links over de sporen en vervolgens onmiddellijk eerste straat rechts . Op de eerste parking aan uw rechterkant kan u de wagen achterlaten, en binnengaan via poort nr 415. De groene wandelzone volgen en u komt zo tot bij het Con-pac-bureel, dat zich centraal voor u bevindt. Daar betreedt u de trappen.

> Algemene voorwaarden